COVID-19 legal alert
Tarcza antykryzysowa dla małych przedsiębiorców

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 50...

Tarcza antykryzysowa dla średnich przedsiębiorców

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 250...

Tarcza Antykryzysowa. Funkcjonowanie spółek handlowych

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 roku Tarcza Antykryzysowa wprowadza istotne usprawnienia w funkcjonowaniu organów spółek handlowych, umożliwiające spółkom dalsze prowadzenie działalności, pomimo...

Tarcza Antykryzysowa: Zmiana warunków zatrudnienia

W ramach proponowanych rozwiązań tzw. Tarcza Antykryzysowa umożliwia pracodawcy: 1. ograniczenie pracownikowi czasu nieprzerwanego odpoczynku wynikającego z Kodeksu pracy, 2. wprowadzenie systemu...

Tarcza Antykryzysowa – Zwolnienie ze składek ZUS za marzec – maj 2020 r.

W ramach ustawy z pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej, która weszła w życie w  dniu 31 marca 2020 r., wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na: ubezpieczenia...

Aktualizacja - dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników.

W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana ustawa wprowadzającą tarczę antykryzysową, celem złagodzenia skutków pandemii COVID-19. Ustawa weszła w życie z dniem jej ogłoszenia. W zakresie pomocy...

Impact of COVID-19 on existing contracts (in English)

In light of the current COVID-19 situation and its effect on business operations and economy, please find below an overview of the force majeure regulations and practices of proving force majeure...

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodzeń.

W ramach tarczy antykryzysowej, celem złagodzenia skutków pandemii koronawirusa, została przewidziana pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Należy mieć na uwadze, że powyższe...

Tarcza antykryzysowa - projekt ustawy jest już dostępny.

Analizujemy obszerny, ponad 300 stronnicowy dokument, który według założeń polskiego rządu, ma stanowić remedium na negatywne skutki pandemii. Tutaj link do projektu specustawy.

COVID-19 - Co dzieje się w sądach?

Wprowadzenie stanu epidemii nie spowodowało zawieszenia pracy sądów, w konsekwencji nasza kancelaria kontynuuje działalność w zakresie prowadzenia spraw sądowych. Dostosowaliśmy organizację pracy...