COVID-19 legal alert
Wsparcie dla przedsiębiorców – w odniesieniu do stopnia spadku obrotów spowodowanych pandemią.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowaliśmy zestawienie możliwych rozwiązań  środków prawnych przysługujących pracodawcom, które przysługują im w obowiązującym prawodawstwie – w...

Postępowanie restrukturyzacyjne sposobem dla przedsiębiorców na wyjście z kłopotów finansowych

Negatywne konsekwencje pandemii wirusa Covid-19 odczujemy wszyscy, ponieważ choroba ta zagraża nie tylko zdrowiu i życiu ludzi, ale bardzo silnie uderza w gospodarkę. Wiele firm, szczególnie...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązki, cele, skutki

W związku z epidemią wirusa COVID – 19, dokonano przesunięcia terminu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „CRBR”...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Jakie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2? I.WSPARCIE Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU: dla kogo: dla...

Tarcza antykryzysowa: pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP

I.      Pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. 1.     Do kategorii MŚP należą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników i...

COVID-19 – Ukraina zamyka granice, sytuacja prawna Ukraińców w Polsce.

W marcu 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Ukraina podjęła radykalne działania i wprowadziła szereg ograniczeń w ruchu granicznym dla cudzoziemców oraz swoich obywateli. Sytuacja...

Tarcza Antykryzysowa a zamówienia publiczne

1.   Obowiązek informacyjny: strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do niezwłocznego, wzajemnego informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na...

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (dla "samozatrudnionych")

I. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCIWarunki uzyskania wsparcia:1. spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub...

Tarcza antykryzysowa dla dużych przedsiębiorców

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następującej warunki: a) zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników...

Tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców

MIKROPRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 10...