grupa

Tarcza Finansowa – problemy z definiowaniem podmiotów powiązanych

Pobierz PDF - Tarcza Finansowa - podmioty powiązane

Środki finansowe, które mają pochodzić z zasobów zarządzanych przez PFR, są obecnie najbardziej oczekiwanym wsparciem i remedium na spadek obrotów związanych z recesją. Oczekiwania przedsiębiorców były dodatkowo uzasadnione zapowiedziami prasowymi, w których przedstawiano uproszczony sposób uzyskania subwencji, w tym – odformalizowanie kryteriów odnoszących się do określenia statusu MŚP. Według pierwotnych założeń, przedsiębiorca wnioskujący o subwencję musiał podać proste informacje dotyczące m.in. wielkości zatrudnienia na koniec ubiegłego roku, aby określić swój status niezbędny do zakwalifikowania do danego sektora przedsiębiorców.

Po wdrożeniu Tarczy Finansowej okazało się, że regulamin ubiegania się o udział omawianym programie zakłada jednak konieczność badania powiązań beneficjenta, a w konsekwencji – zakładane uproszczenie określania statusu MSP okazały się nieaktualne.

Z czego wynika konieczność badania powiązań? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w § 10 ust 3 Regulaminu Tarczy Finansowej, zgodnie z którym, Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować swoje powiązania w ramach np. grupy kapitałowej i zsumować dane przedsiębiorstw powiązanych. Wyniki tego sumowania mogą nawet niewielką spółkę działającą na rynku polskim podnieść do statusu dużego przedsiębiorcy.

Omawiany przepis Regulaminu budził wątpliwości. po stronie polskich spółek, których jedyny wspólnik jest zagraniczną spółką kapitałową, będącą częścią struktury holdingowej. Wątpliwości brały się z definicji Przedsiębiorstw powiązanych, określonej w § 1 Regulaminu i przekonania, że skoro polska spółka nie może oddziaływać na swojego wspólnika w sposób opisany w definicji Przedsiębiorstw powiązanych (§ 1 Regulaminu), to nie zachodzą po jej stronie powiązania, o których mowa w § 10 ust 3 Regulaminu, a w konsekwencji - nie należy sumować danych spółek będących w grupie kapitałowej. Lektura skomplikowanego przepisu § 10 ust 3 Regulaminu również nie przynosiła szybkiego rozwiązania problemu.

Wyjaśnienie tego problemu leży częściowo w zawiłej definicji Przedsiębiorstw powiązanych, a częściowo w naturze tego pojęcia. Definicja z § 1 Regulaminu odnosi się do wszystkich przedsiębiorstw, które pozostają ze sobą w związku wskazanym w punktach (i) – (iv) tej definicji, bez względu na to, które przedsiębiorstwo ma charakter dominujący a który zależny. Przedsiębiorstwami powiązanymi są zatem wszystkie przedsiębiorstwa tworzące grupę kapitałową.

W opisanej sytuacji, wiele polskich spółek powiązanych zagranicznym kapitałem, które w wyniku sumowania danych nie posiadają statusu MSP, są zmuszone zaczekać do czasu ogłoszenia programu wsparcia dla dużych przedsiębiorstw.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK