2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_13

Tarcza Finansowa – najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosków o wsparcie

Pobierz PDF - Tarcza FInansowa najczęściej popełniane błędy

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej jako PFR) wsparcie w ramach Tarczy Finansowej miało być przyznawane w oparciu o bardzo proste i czytelne wnioski oraz składane przez przedsiębiorców oświadczenia, co miało umożliwiać ich szybką weryfikację, a – w konsekwencji – sprawną wypłatę niezbędnych środków pieniężnych.

Tymczasem, praktyka pokazuje, że duży odsetek wniosków składanych przez przedsiębiorców jest odrzucany z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów, które towarzyszą składaniu wniosków o wsparcie z PFR. W końcu człowiek najlepiej uczy się na błędach, dopilnujmy jednak, żeby to były błędy cudze.

1. Jaką datę rozpoczęcia działalności należy wpisać we wniosku o subwencję?

- we wniosku o subwencję należy wskazać faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (data ta może nie pokrywać się z datą powstania podmiotu czy wpisu do CEIDG lub KRS); ewentualna niezgodność dat nie powoduje odrzucenia wniosku,

2. Jak prawidłowo wyliczyć spadek obrotów przedsiębiorstwa?

- przedsiębiorcom zaleca się odwoływanie do wartości wskazanych w deklaracji VAT lub do plików JPK_VAT; należy zwrócić uwagę, iż deklaracje VAT posługują się kwotami zaokrąglonymi do pełnych złotych, pliki JPK_VAT już nie; szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku zależą zaś od identyczności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w materiale porównawczym,

- zaleca się podawanie wielkości obrotów gospodarczych ze wskazaniem wartości „po przecinku”, nawet, jeżeli kwota ta wynosi „00”,

- osoby, które nie są podatnikami VAT nie mają możliwości odwołania się do żadnej konkretnej wartości, ponieważ osoby te nie spełniają obowiązku sprawozdawczego do Urzędu Skarbowego, tym samym, Urząd Skarbowy nie będzie dysponował danymi do porównania; sugeruje się sporządzenie oświadczenia na tę okoliczność,

- PFR porównuje dane zawarte we wniosku z danymi wskazanymi w deklaracji VAT, tym samym złożenie wniosku o subwencję z danymi za kwiecień na początku maja – mając na względzie opóźnienie w działaniu Urzędów Skarbowych – grozi brakiem istnienia materiału porównawczego, a – w konsekwencji – odrzuceniem wniosku z tego powodu, że umieszczonych na nim danych nie da z niczym porównać,

- deklaracje VAT nie pozwalają na rzetelną weryfikację obrotów u przedsiębiorców, którzy stosują metodę kasową (co do zasady w metodzie kasowej obowiązek podatkowy jest związany z zapłatą za towar czy usługę, tym samym deklaracja sprzedaży czy kupna (dla celów VAT) następuje dopiero w momencie otrzymania zapłaty), sugeruje się sporządzenie oświadczenia na tę okoliczność,

3. Wyższy poziom matematyki, czyli jak 1+1 może się równać 1,5?

- pracownik zatrudniony na umowie o pracę w wymiarze połowy etatu to ½ etatu, a pracownik zatrudniony na umowie zlecenia – niezależnie od liczby godzin faktycznie wykonywanej pracy – traktowany jest jako jeden cały etat,

- brak zatrudnionych pracowników (Tarcza Finansowa dedykowana jest osobom zatrudniającym pracowników),

- jeżeli równanie mające na celu obliczyć liczbę pracowników daje liczbę ułamkową należy we wniosku podać liczbę całkowitą (wynik zsumowania nie musi być liczbą całkowitą, lecz liczba pracowników podana we wniosku musi być liczbą całkowitą),

4. Zaległość podatkowa lub zaległość w ZUS, która jednak „nie przeszkadza”.

- jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o umorzenie składek ZUS za okres od marca do maja (na podstawie przepisów o Tarczy Antykryzysowej) to na jego koncie składkowym widnieje zaległość za te miesiące – należy sprawdzić, czy złożony przez przedsiębiorcę wniosek o umorzenie składek został odnotowany w systemie ZUS; w przeciwnym razie zaległość będzie stanowiła przeszkodę do udzielenia wsparcia,

- jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej lub zaległości w ZUS na raty to zgodnie z przepisami Tarczy Finansowej może ubiegać się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej,

- jeżeli po złożeniu wniosku o subwencje okazało się, że przedsiębiorca ma jakieś zaległości na koncie składkowym zaleca się jak najszybsze ich uregulowanie, a następnie wystąpienie z ponownym wnioskiem o subwencję,

5. Co za dużo to niezdrowo.

- złożenie wniosku w dwóch bankach jednocześnie.

Autor: Monika Marciniak


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK