2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_15

Rozwiązania na wypadek trudności finansowych: zobowiązania podatkowe firm

Pobierz PDF - zobowiązania podatkowe

Do czasu wdrożenia rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej, celem złagodzenia skutków pandemii w bieżącej działalności gospodarczej  w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych, aktualnie istnieje możliwość skorzystania z następujących rozwiązań:

1.     Odroczenie lub umorzenie

 • konieczny jest wniosek podatnika z konkretnym żądaniem i uzasadnieniem,
 • przesłanka:  z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny,
 • możliwe jest odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • można wnosić o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub wymierzonej opłaty prolongacyjnej,
 • umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa,
 • przy odraczaniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej (wraz z odsetkami), umorzenia istniejącej zaległości podatkowej (wraz z odsetkami) organ wymierza opłatę prolongacyjną,
 • nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji o uldze podatkowej była klęska żywiołowa lub wypadek losowy;

2.     Rozłożenie zobowiązań na raty

 • konieczny jest wniosek podatnika z konkretnym żądaniem i uzasadnieniem,
 • przesłanka:  z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny,
 • możliwe jest rozłożenie zobowiązań podatkowych lub istniejących zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) na raty,
 • w przypadku rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej (wraz z odsetkami) na raty), organ wymierza opłatę prolongacyjną,
 • nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji o uldze podatkowej była klęska żywiołowa lub wypadek losowy;

3.     Ograniczenie poboru zaliczek

 • na wniosek podatnika,
 • w sytuacji gdy zaliczka byłaby niewspółmiernie wysoka w porównaniu z przewidywanym podatkiem należnym od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok obrotowy, a w praktyce na jego koniec,
 • także w przypadku zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej,
 • bez opłaty prolongacyjnej.

UWAGA! Skorzystanie z wyżej wskazanych rozwiązań może w niektórych przypadkach być uznawane za pomoc publiczną lub pomoc de minimis.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK