Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Działamy globalnie
triangle-grey-right


Współpraca zagraniczna

Kancelaria MASIOTA – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI – oprócz obecności w prestiżowej UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (International Association of Lawyers) - jest stałym członkiem dwóch renomowanych organizacji międzynarodowych zrzeszających wiodące kancelarie prawne zajmujące się obsługą prawną biznesu: Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych LIBRALEX z siedzibą w Paryżu, we Francji, oraz LEGUS – International Network of Law Firms, z siedzibą w USA.
 

Członkostwo w wymienionych organizacjach Kancelaria zawdzięcza wielu rekomendacjom udzielonym przez zagraniczne kancelarie, które wysoko oceniły współpracę z nami – zarówno na gruncie merytorycznym w zakresie sprawności posługiwania się prawem polskim i przepisami prawa międzynarodowego, jak i dzięki możliwości stałego kontaktu w językach obcych: angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim. Nasze przystąpienie do międzynarodowych aliansów kancelarii prawnych poprzedzone zostało audytami, których wyniki wypadły tak zadowalająco dla zarządów tych organizacji, że nasza kandydatura przyjmowana była przez pozostałych członków jednogłośnie.

Najważniejsze korzyści płynące z uczestnictwa Kancelarii we wskazanych organizacjach:

Dla Klientów Kancelarii:

  • efektywna pomoc prawna w najważniejszych ośrodkach biznesowych na świecie,
  • informacja o regulacjach prawnych obowiązujących w innych krajach,
  • możliwość prowadzenia postępowań sądowych i polubownych za granicą,
  • zapewnienie korzystnych warunków finansowych na usługi prawne świadczone przez członków Libralex oraz Legus. 

Dla Kancelarii:

  • możliwość uczestniczenia w cyklicznych (kilka razy w roku) szkoleniach z zakresu prawa międzynarodowego oraz zarządzania i marketingu, prowadzonych przez wyselekcjonowanych członków kancelarii stowarzyszonych,
  • stały dostęp do przepisów obcych systemów prawnych oraz orzecznictwa sądów i dorobku piśmiennictwa prawniczego, a także najnowszych informacji dotyczących stosowania prawa międzynarodowego,
  • stała wymiana doświadczeń (w trybie on-line oraz bezpośrednich szkoleń) w zakresie zarządzania kancelarią oraz tworzenia pozytywnych relacji z Klientem, w oparciu o sprawdzone rozwiązania stosowane przez wiodące światowe kancelarie prawne.
Created by H7