Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Działamy globalnie
triangle-grey-right


Union Internationale Des Avocats (UIA) * International Association of Lawyers

UIA jest organizacją międzynarodową, powstałą w 1927 r., zrzeszającą ponad 2.000 prawników oraz 200 samorządów zawodowych, a ponadto związki i stowarzyszenia prawnicze z ponad 110 krajów.
 
Jej misją jest promowanie na arenie międzynarodowej fundamentalnych zasad wykonywania zawodów prawniczych oraz rozwijanie dorobku naukowego wszystkich dziedzin prawa. Ponadto, jej celem jest przyczynianie się do doskonalenia zawodowego jej członków poprzez wspieranie współpracy między nimi oraz umożliwianie wymiany informacji.
 
W ramach UIA działa wiele komisji naukowych oraz grup roboczych, co pozwala na utrzymywanie wysokiego poziomu debaty prawnej. Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju zawodowego swoich członków, UIA organizuje seminaria, szkolenia oraz innego rodzaju wydarzenia na całym świecie. Umożliwia to jej członkom nawiązywanie bezpośredniego kontaktu i owocuje podejmowaniem współpracy zawodowej.
 
ONZ i Rada Europy przyznały UIA status specjalnego konsultanta.

www.uianet.org
Created by H7