Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Stawiamy na doskonałą jakość usług
triangle-grey-right

Spory sądowe

Oprócz kompleksowego doradztwa przedprocesowego (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocena istniejących możliwości procesowych,  przygotowywanie opinii prawnych), Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań:
  • sądowych (cywilnych, gospodarczych i karnych) we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym,
  • egzekucyjnych oraz zabezpieczających,
  • upadłościowych,
  • administracyjnych – przed organami administracji rządowej i samorządowej (m.in. w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi),
  • przed sądami administracyjnymi , a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed sądami polubownym.
Wspieramy naszych Klientów w toku negocjacji ugodowych, jak i mediacji (oferujemy przy tym kompleksowe doradztwo w zakresie sposobów potencjalnego polubownego zakończenia sprawy).

Spory sądowe

Created by H7