Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Stawiamy na doskonałą jakość usług
triangle-grey-right

Prawo rolne

 • zakładanie grup producentów rolnych i ich pełna bieżąca obsługa prawna,
 • reprezentowanie klientów przed inspekcjami i innymi rodzajami organów administracji, w szczególności w przypadku kontroli oraz odwołań do organów administracyjnych wyższego szczebla lub skarg do sądów administracyjnych na niezgodne z prawem działanie organów administracji,
 • doradztwo prawne związane ze szczególnymi rodzajami produkcji rolno-spożywczej, w tym także z hodowlą ryb,
 • obsługa prawna rynku paszowego (w tym wprowadzanie do obrotu i stosowanie pasz i dodatków paszowych), opinie prawne dotyczące stosowania ustawy o paszach,
 • pomoc prawna przy obrocie nieruchomościami rolnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych),
 • opinie prawne dotyczące ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • opracowywanie umów kontraktacyjnych, umów o usługi magazynowe, umów spedycyjnych, ubezpieczeniowych i innych związanych z produkcją rolną,
 • doradztwo dotyczące upraw rolnictwa ekologicznego,
 • produkcja i obrót różnymi rodzajami produktów żywnościowych (żywność wzbogacana, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego);
 • doradztwo w zakresie uregulowań prawnych mających zastosowanie do jakości żywności (maksymalne poziomy pozostałości pestycydów, stosowanie opakowań i innych materiałów do kontaktu z żywnością),
 • doradztwo w zakresie prawidłowego znakowania i reklamy żywności, w tym stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 • ocena możliwości upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych, dopuszczalności ich stosowania w produkcji żywności i znakowanie takiej żywności,
 • opracowywanie ram prawnych optymalnych systemów sprzedaży i dystrybucji produktów,
 • analizy prawne dotyczące przedsiębiorstw produkcji rolnej,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania działalności rolnej.

Prawo rolne

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo umów
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo rolne
  • zakładanie grup producentów rolnych i ich pełna bieżąca obsługa prawna,
  • reprezentowanie klientów przed inspekcjami i innymi rodzajami organów administracji, w szczególności w przypadku kontroli oraz odwołań do organów administracyjnych wyższego szczebla lub skarg do sądów administracyjnych na niezgodne z prawem działanie organów administracji,
  • doradztwo prawne związane ze szczególnymi rodzajami produkcji rolno-spożywczej, w tym także z hodowlą ryb,
  • obsługa prawna rynku paszowego (w tym wprowadzanie do obrotu i stosowanie pasz i dodatków paszowych), opinie prawne dotyczące stosowania ustawy o paszach,
  • pomoc prawna przy obrocie nieruchomościami rolnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych),
  • opinie prawne dotyczące ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • opracowywanie umów kontraktacyjnych, umów o usługi magazynowe, umów spedycyjnych, ubezpieczeniowych i innych związanych z produkcją rolną,
  • doradztwo dotyczące upraw rolnictwa ekologicznego,
  • produkcja i obrót różnymi rodzajami produktów żywnościowych (żywność wzbogacana, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego);
  • doradztwo w zakresie uregulowań prawnych mających zastosowanie do jakości żywności (maksymalne poziomy pozostałości pestycydów, stosowanie opakowań i innych materiałów do kontaktu z żywnością),
  • doradztwo w zakresie prawidłowego znakowania i reklamy żywności, w tym stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
  • ocena możliwości upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych, dopuszczalności ich stosowania w produkcji żywności i znakowanie takiej żywności,
  • opracowywanie ram prawnych optymalnych systemów sprzedaży i dystrybucji produktów,
  • analizy prawne dotyczące przedsiębiorstw produkcji rolnej,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania działalności rolnej.
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane
 • Windykacja wierzytelności
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo spadkowe
 • Podatki
 • Ubezpieczenia
 • Spory sądowe
 • Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Pomoc prawna dla cudzoziemców
 • Klient indywidualny
 • Szkolenia
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo bankowe
 • Prawo karne
 • Prawo własności intelektualnej
Created by H7