Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Stawiamy na doskonałą jakość usług
triangle-grey-right

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:                                   
  • w obrocie handlowym i o świadczenie usług
  • umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło,  umowy o roboty budowlane,  umów dotyczących sprzedaży specjalistycznych maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych,
  • związanych z korzystaniem z rzeczy - umów najmu, dzierżawy, leasingu, leasingu zwrotnego, użyczenia,
  • o pośrednictwo handlowe - umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych,
  • dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów,
  • zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny,
  • umów franchisingowych,
  • innych umów nienazwanych,            
 • sporządzanie informacji i ekspertyz prawnych,
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • obsługa prawna szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego,
 • windykacja należności:
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
  • pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym, w tym analiza przedprocesowa roszczeń,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz opiniowanie i konstruowanie projektów ugodowego zakończenia sprawy (ugody sądowe i pozasądowe).

Prawo cywilne

Created by H7