Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Działamy globalnie
triangle-grey-right


Libralex

LIBRALEX jest siecią kancelarii prawnych mających siedzibę w głównych centrach biznesowych, głównie w Europie. LIBRALEX został utworzony w 1992 r. jako wynik wspólnego dążenia prawników do podjęcia współpracy celem zaspokojenia złożonych potrzeb klientów w kontekście Wspólnego Rynku, handlu i wymiany międzynarodowej oraz wzajemnego przenikania się prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego.
 
Każda kancelaria prawna prowadzi obsługę prawną w językach angielskim i francuskim. Od czasu utworzenia sieci LIBRALEX jej członkowie mają na celu oferowanie swoim klientom usług o najwyższej skuteczności i jakości bez względu na to, w którym państwie świadczona będzie pomoc prawna. W konsekwencji, wszyscy członkowie podzielają te same, niezmienne wartości związane z jakością oferowanych usług i gotowością do działania, przy czym cechuje ich bogate doświadczenie oraz doskonała wiedza prawnicza.

Wartości wspólne dla LIBRALEX mogą być kultywowane dzięki silnym osobistym i zawodowym relacjom miedzy członkami organizacji, przy czym są wzmacniane przez:
  • ciągłą wymianę informacji na temat zastosowania przepisów prawa krajowego w każdym państwie, w którym siedzibę ma kancelaria należąca do LIBRALEX,
  • uczestnictwo w najważniejszych prawniczych i biznesowych konferencjach, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, oraz przygotowywanie raportów z w/w wydarzeń innym członkom sieci,
  • regularne spotkania, podczas których dyskutowane są najważniejsze zmiany i nowelizacje przepisów prawnych w poszczególnych państwach oraz analizowane fundamentalne sprawy z zakresu prawa wspólnotowego.

www.libralex.com
Created by H7