Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Działamy globalnie
triangle-grey-right


Legus

LEGUS to sieć renomowanych firm prawniczych pochodzących z całego świata, która tworzy platformę współpracy ukierunkowaną na świadczenie ich klientom najwyższej jakości usług prawnych. 
LEGUS stawia na bliskie więzi swoich członków, które powstają w trakcie realizacji programu wzajemnego udzielania porad i wskazówek prawnych, jak również poprzez organizację prawniczych bloków edukacyjnych, odbywających się na wspólnych szkoleniach, czy też poprzez stałą wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm prawniczych. Wszystko to sprawia, że więzi pomiędzy członkami są rzeczywiste i trwałe, sieć LEGUS funkcjonuje w oparciu o pełne i wzajemne zaufanie, a jakość usług świadczonych przez zrzeszonych w niej prawników stale wzrasta.

Priorytetem LEGUS są przede wszystkim:
  • zapewnianie jak najlepszej jakości usług prawnych świadczonych przez firmy członkowskie poprzez stałe rozwijanie programu wzajemnego udzielania porad,
  • prowadzanie skutecznych i uwzględniających potrzeby rynku seminariów z zakresu zarządzania nowoczesną firmą prawniczą,
  • rozwój silnych i osobistych relacji pomiędzy Członkami. Sieć LEGUS – International Law Firm Network utworzona została w 1995 roku, aby pomóc firmom prawniczym skuteczniej konkurować na globalnym rynku.
Oprócz dwóch fundamentalnych zasad sieci, tj.: (a) przyjmowania w poczet członków tylko renomowanych firm prawniczych, (b) przyznawania tylko jednego członkostwa dla danego systemu prawnego, LEGUS wykracza poza tradycyjną definicję platformy współpracy branżowej i dostarcza jej członkom odpowiednie narzędzia z zakresu strategii zarządzania, aktualne programy edukacyjne oraz nowoczesne metody marketingowe, a także stawia na wymianę wiedzy oraz doświadczeń z zakresu szeroko pojętego prawa międzynarodowego.

LEGUS – International Law Firm Network najlepiej charakteryzują słowa jej współzałożycielki i Prezes - Pani Sandry Boyer: „Wiele sukcesów LEGUS pochodzi z braku wewnętrznej, konkurującej ze sobą struktury, co zachęca Członków do szczerych i otwartych rozmów o każdym problemie, bez ryzyka naruszenia informacji poufnych, oraz do wspólnego omawiania rozmaitych kwestii prawnych, bez stresu towarzyszącego zwykle współpracy podejmowanej w związku ze sprawami Klientów z innymi kancelariami. To jest właśnie największa korzyść członkostwa w LEGUS, czego ostatecznymi beneficjentami są Klienci.”

www.leguslaw.com
 
Created by H7