Kancelaria prawna i adwokacka - Skuteczny adwokat i prawnik w Poznaniu
bg-main
Stawiamy na doskonałą jakość usług
triangle-grey-right

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
 
Oferujemy:
 • stałą lub okresową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych,
 • kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa podatkowego,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, umów marketingowych, a także umów ramowych określających zasady współpracy biznesowej stron,
 • przygotowywanie dokumentów standaryzujących obrót gospodarczy,
 • przygotowywanie analiz prawnych,
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • audyty podmiotów gospodarczych, w tym due diligence
 • kompleksową obsługę korporacyjną w zakresie obsługi posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych, udział w mediacjach,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, a także zastępstwo przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie negocjacji, a także udział w mediacjach,
 • windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych,
 • pomoc prawną przy restrukturyzacji zadłużenia,
 • pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego,
 • szkolenia.

Prawo gospodarcze

 • Prawo gospodarcze
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
   
  Oferujemy:
  • stałą lub okresową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych,
  • kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa podatkowego,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, umów marketingowych, a także umów ramowych określających zasady współpracy biznesowej stron,
  • przygotowywanie dokumentów standaryzujących obrót gospodarczy,
  • przygotowywanie analiz prawnych,
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
  • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
  • audyty podmiotów gospodarczych, w tym due diligence
  • kompleksową obsługę korporacyjną w zakresie obsługi posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy
  • restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych, udział w mediacjach,
  • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, a także zastępstwo przed sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie negocjacji, a także udział w mediacjach,
  • windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych,
  • pomoc prawną przy restrukturyzacji zadłużenia,
  • pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego,
  • szkolenia.
 • Prawo cywilne
 • Prawo umów
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo rolne
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane
 • Windykacja wierzytelności
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo spadkowe
 • Podatki
 • Ubezpieczenia
 • Spory sądowe
 • Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Pomoc prawna dla cudzoziemców
 • Klient indywidualny
 • Szkolenia
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo bankowe
 • Prawo karne
 • Prawo własności intelektualnej
Created by H7